Trách nhiệm xã hội – QT Furniture

Trách nhiệm xã hội

Nguồn cung ứng đạo đức

Công ty QT Furniture (QT) nỗ lực tiến hành hoạt động kinh doanh tuân thủ tất cả các luật và các tiêu chuẩn được chấp nhận rộng rãi về sự công bằng và nhân văn, và mong muốn các nhà cung cấp của mình cũng làm như vậy. QT cam kết bảo vệ quyền con người và sự an toàn của những người sản xuất sản phẩm, nguyên liệu thô và các bộ phận cấu thành được sử dụng trong sản xuất, đồng thời côn g nhận và tôn trọng sự khác biệt về văn hoá và luật pháp trên toàn thế giới. QT theo đuổi các mục tiêu này thông qua nhiều phương tiện.

QT nghiêm cấm lao động trẻ em bất hợp pháp, lao động bắt buộc hoặc lao động nô lệ, lao động chui, lạm dụng thể chất của người lao động, tham nhũng và các hành vi kinh doanh không công bằng trong hoạt động của mình và của các nhà cung cấp. Mặc dù QT thường không yêu cầu bên thứ ba đánh giá cơ sở vật chất của nhà cung cấp liên quan đến các hành vi bất hợp pháp như vậy, QT mong đợi các nhà cung cấp của mình duy trì các chương trình tuân thủ luật lao động và có thể chứng minh hồ sơ thoả đáng về việc tuân thủ đó.

Môi trường

QT cam kết môi trường xuất sắc trong tất cả các hoạt động kinh doanh của mình – từ thiết kế sản phẩm đến quy trình sản xuất.

Chúng tôi quan tâm rất nhiều đến sức khoẻ và phúc lợi của nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, cộng đồng và hành tinh của chúng tôi. Chúng tôi có truyền thống doanh nghiệp là cung cấp một nơi làm việc an toàn và lành mạnh, bảo vệ môi trường, bảo tồn năng lượng và tài nguyên thiên nhiên. Truyền thống này đã phục vụ tốt cho môi trường và công việc kinh doanh của chúng tôi trong những năm qua.

Giao hàng tận nơi
Đổi trả linh hoạt
Thanh toán tại nhà
0906840958